DSpacen workflow

Kirjastoissa kokoelman valvojat saavat ilmoituksen uudesta opinnäytteestä sähköpostiinsa. Opinnäyte tallennetaan korkeakoulun ja koulutusohjelman mukaisesti (saadaan Shibbolethista). Kullakin korkeakouulla on omat koulutusohjelma-kokoelmansa, joita valvoo nimetty(t) henkilöt. Tällöin kokoelman valvoja näkee jonossa olevat työt ja hoidettuaan sen, työ poistuu jonosta. Työ voidaan palauttaa vielä uudelleen käsittelyyn ja jonoon, mutta sen tarkastaleminen hetkellisesti on mahdotonta. Dspacen arkkitehtuuri ei ole siis kovin joustava tässä suhteessa.

Valvoja/hyväksyjä

Opinnäytetyön hyväksyjä on synonyymi valvojalle. Hyväksyjä hyväksyy tai hylkää opiskelijan lähettämän opinnäytteen. Hyväksyjä voi myös muokata metatietoja. Hyväksyjä saa sähköpostiinsa tiedon uudesta saapuneesta opinnäyytteestä.

Theseukseen on tehty muutos, jonka johdosta opinnäytteen mahdollisesta hylkäämisestä kertova viesti menee suoraan opiskelijalle. Se ei siis enää kierrä KK:n kautta. Samalla opiskelijan sähköposti tallentuu Theseuksessa sitä varten tehtyyn metadatakenttään.

Metadatakenttä poikkeaa muista siinä, että se on ”theseus” –nimiavaruudessa. Metadatakenttä löytyy nimellä theseus.submitter.email ja näkyy vain metadatan muokkaustilassa. DC:stä poikkeava nimiavaruus annettiin sähköpostille, jotta se ei näy listauksissa, ei näy hakukoneille, eikä tulostu myöskään OAI-PMH:lla haravoitaessa.

Kokoelman ylläpitäjä.

Kokoelman ylläpitäjä on oman korkeakoulunsa yhden tai useamman koulutusohjelman (kokoelma) ylläpitäjä. Ylläpitäjä voi poistaa tai lisätä töitä kokoelmassaan ja muokata opinnäytteiden metatietoja.

Pääkäyttäjä

Pääkäyttäjällä on kaikki mahdolliset oikeudet. Nämä oikeudet ovat Kansalliskirjastolla ja suunnittelijalla hankekauden ajan. Niitä ei jaeta kirjastoille.