Verkkokirjasto Theseuksessa vaadittavat Shibboleth-attribuutit tietohallinnon tiedoksi


Tiedoksi tietohallinnolle: Open Access-hankkeen ohjausryhmässä päätetttiin, ettei suunnittelijan tiedustelemaa


Theseus-verkkokirjaston Haka-kirjautumista silmälläpitäen pyytäisin teitä varmistamaan, että Identity Provider -palvelimenne pystyy tarjoamaan seuraavat attribuutit:
- eduPersonPrincipalName (käyttäjän yksilöivä tieto)
- cn (käyttäjän nimi)
- mail (käyttäjän sähköpostiosoite)
- schacHomeOrganization (käyttäjän kotikorkeakoulu)
- eduPersonAffiliation (rooli, eli onko opiskelija vai hlökuntaa)
- funetEduPersonProgram (tutkinto-ohjelma/koulutusohjelma)

Lisätietoja attribuuteista ja niiden syntaksista on funetEduPerson 2.1-skeemassa:
http://www.csc.fi/hallinto/haka/tekniikka/funeteduperson-skeema
Kun populoitte attribuutteja IdP:ssänne, voitte koeponnistaa attribuuttia CSC:n attribuuttien luovutustestipalvelinta vasten: https://koukku.funet.fi/haka/

Kun uudet attribuutit on populoitu IdP-palvelimeenne, muistakaa päivittää käyttäjähallinnon kuvauksenne, se on palveluntarjoajille ainoa keino tietää, mitä attribuutteja amkeista on saatavilla: http://www.csc.fi/hallinto/haka/luottamusverkosto/jasenet
ype in the content of your new page here.