Ammattikorkeakoulujen Open Access -hanke

Verkkokirjasto


Ammattikorkeakoulujen Open Access -hankkeen tavoitteena avoimen julkaisutoiminnan edistäminen
maamme ammattikorkeakoulujen piirissä. Opetusministeriön ja ammattikorkeakoulujen rahoittaman
yhteishankkeen puitteissa toteutetaan kaksi osakokonaisuutta: verkkolehti sekä verkkokirjasto.

Tarkoituksena on saada ammattikorkeakoulujen opinnäytteet sekä tutkimus ja kehittämistoiminnan
tulokset aiempaa paremmin työelämän hyödynnettäväksi. Hankeen tavoitteena on luoda avoimen
lähdekoodin alustoja hyödyntävät käytännöt, jotka hoituvat hankkeen päätyttyä keskeisin osin
ammattikorkeakoulujen T & K henkilöstön ja opiskelijoiden toimesta.

Verkkokirjaston tavoitteena on lähes kolmenkymmenen ammattikorkeakoulun opinnäytteiden sekä
ammattikorkeakoulujen omien verkkojulkaisujen saavutettavuuden, tallennuksen sekä
pitkäaikaissäilytyksen ratkaiseminen mielekkäällä tavalla hyödyntäen avoimeen lähdekoodiin
perustuvia palveluja.

Opiskelijoiden tuottamien opinnäytteiden tavoitettavuus ja pitkäaikaissäilytys vaatii huomattavat
resurssit. Tavoitteena on kehittää ammattikorkeakoulusta valmistuville amk-tutkinnon sekä ylemmän
amk-tutkinnon suorittaneille opiskelijoille tallennus, säilytys ja selailupaikka elektronisia
opinnäytetöitä varten.

DSpace -tallennusalustalle muodostetaan myös julkaisuarkisto korkeakoulujen digitaalisia tutkimuksia,
selvityksiä sekä sarjajulkaisuja varten. Tavoitteena on tehdä järjestelmästä joustava sekä niin
yksinkertainen, että sen käytöstä suoriutuu myös ilman informaatikon koulutusta.

Kansalliskirjasto saattaa tallennusalustan käyttökuntoon huhtikuun loppuun mennessä 2008, jolloin
pilotoivat korkeakoulut aloittavat opinnäytteiden laiton DSpaceen. Vuoden 2009 alusta kaikki muut
korkeakoulut tulevat mukaan.

Hyväksyessään verkkokirjastopalvelun toteutumisen, ammattikorkeakoulut varautuvat ottamaan
käyttöön Haka-luottamusverkoston standardeihin perustuvan avoimen Shibboleth-ohjelmiston vuosina
2008–2009. Tällä hyväksynnällä on kaikkien ammattikorkeakoulujen rehtoreiden allekirjoitus.

Open Access -hankkeen hallinnosta vastaa Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja sen ohjausryhmässä ovat
mukana Arene ry, Amkit-konsortio, CSC ja Opetusministeriö.


Anna-Kaisa Sjölund
Kirjastosuunnittelija
Tel.+358408302230
anna-kaisa.sjolund@seamk.fi Type in the content of your new page here.