Hanke on päättynyt 31.12 .2009


Ammattikorkeakoulut ovat antaneet julkilausuman Open Accessista. Yrkeshögskolornas Open Access uttalande.=


Ammattikorkeakoulujen Open Access -hanke

Ammattikorkeakoulut ovat päättäneet yhdessä toteuttaa kansallisen verkkokirjaston vuosina 2008–2009. Ammattikorkeakoulujen Open Access -hankkeen tavoitteena on avoimen julkaisutoiminnan edistäminen maamme ammattikorkeakoulujen piirissä. Opetusministeriön ja ammattikorkeakoulujen rahoittaman yhteishankkeen puitteissa toteutetaan kaksi osakokonaisuutta: verkkojulkaisu OSAAJA.net sekä verkkokirjasto Theseus. Verkkolehti OSAAJA.netiä ollaan yhdistämässa verkkolehti KEVERIIN päällekkäisten toimintojen estämiseksi sekä kansainvälisen julkaisutoiminnan edistämiseksi ammattikorkeakouluissa. Yhdistymisestä tehdään päätös syksyllä 2009.

Projektin keskeisenä tavoitteena on saada ammattikorkeakoulujen tutkimus ja kehittämistoiminnan tulokset sekä opinnäytteet aiempaa paremmin saavutettaviksi. Hankeen aikana luodaan avoimen lähdekoodin alustoja hyödyntävät käytännöt, jotka hoituvat hankkeen päätyttyä keskeisin osin ammattikorkeakoulujen henkilöstön ja opiskelijoiden toimesta. Open Access hanke päättyy 31.12.2009.

Open Access -hankkeen hallinnosta vastaa Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja sen ohjausryhmässä ovat edustajat Arene ry:stä , Amkit-konsortiosta,CSC:ltä ja Opetusministeriöstä .

Verkkokirjasto Theseus ammattikorkeakoulujen Open Access toteutuksena

Verkkokirjasto Theseuksen tarjoaa ammattikorkeakoulujen opinnäytteeet ja rinnakkaisjulkaisut vapaasti verkossa. Tallennusalusta ja palvelin palvelut on ostettu Kansalliskirjastolta.

Kansalliskirjasto vastaa verkkokirjaston tarvitsemasta palvelimesta sekä tallennusalustan teknisestä toteutuksesta. Theseuksen kehittämisessä kiinteästi mukana olevat korkeakoulut (Arcada, Haaga-Helia, Jyväskylän amk, Kemi-Tornion amk, Lahden amki, Laurea amk, Metropolia amk, Piramk, Samk, Seinäjoen amk ja Turun amk) aloittivat opinnäytteiden laiton verkkokirjastoon jo vuoden 2008 aikana. Vuoden 2009 alusta alkaen kaikki loput ammattikorkeakoulut tovat siirtyneet omassa tahdissaan Theseukseen mukaan. Ammattikorkeakoulujen valtuutus verkkokirjastoa varten.
Theseuksessa hyödynnetään CSC:n hallinnoiman Hakafederaation Shibboleth-järjestelmää tai sovitun mukaisesti vastaavaa sähköistä tunnistautmisjärjestelmä. Tällä tarkoitetaan korkeakoulusta saatua sähköistä käyttäjätunnusta, mistä saadaan osa palvelun tarvitsemista tiedoista suoraan kirjautumisen yhteydessä. Tämä helpottaa julkaisujen syöttöä. Näitä tietoja ovat nimi, sähköpostiosoite, korkeakoulu, koulutusohjelma (kun on kyseessä opiskelija) sekä status (henkilökuntaa/opiskelija).

Verkokirjastossa on mahdollisuus myös hyödyntää erityisesti verkkoympäristöön kehitetyä tekijänoikeuksien hallintajärjestelmää Creative Commonsia. Creative Commons on vapaaehtoinen mahdollisuus jakaa ja hallita omia teoksiaan verkossa tavanomaisten tekijänoikeuksien ja tekijänvelvollisuuksien lisäksi.

Verkkokirjasto Theseuksen yhteydessä on myös lisäpalvelu audiovisuaalisten materiaalien julkaisemiseksi. Kyseessä on CSC:n tuottama Stream-palvelu. Streamauksessa on kyse mahdollisuudesta saavutettavuuden ja näkyvyyden lisäämiseen, ei pitkäaikaissäilytyksestä. Tekijä vastaa Stream-palvelua käytettäessä, että videon tai muun audiovisuaalisen materiaalin tekijänoikeudet ja luvat ovat kunnossa. Streamaus-palvelua hankekudella testaavat neljä ammattikorkeakoulua; Humak, Lahti, Metropolia sekä Saimaa.
Verkkokirjaston palvelun tarjoaja on ammattikorkeakoulujen rehtorien neuvosto Arene ry.

Opinnäytteiden syöttäminen verkkoon

Verkkokirjastossa opinnäytteiden vieminen palveluun tapahtuu itsearkistointina, osana opinnäytetyöprosessia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että opiskelija jättää itse työnsä verkkoon. Opiskelija hyväksyy Theseuksen sähköiset käyttöehdot. Käyttöehdot hyväksymällä opiskelija antaa korkeakoululleen luvan opinnäytteen julkistamisen. Opiskelijalle tarjotaan myös mahdollisuus hyödyntää Creative Commons -lisensointijärjestelmää ja siten vaikuttaa opinnäytteensä jakamiseen verkossa.

Open Access-hankkeen suositusopinnäytteiden salassapitoa sekä mahdollista Theseuksesta poistamista varten.

Rinnakkaisjulkaisemisesta Theseuksessa


Lisensointi ja tekijänoikeudet

Creative Commons ja verkkokirjasto Theseus

88x31.png
88x31.png
Theseuksen oma portaalisivusto, http://www.theseus.fi, on lisensoitu seuraavalla Creative Commons lisenssillä:
Liittämällä Creative Commons lisensointiin tarvittavat välineet Theseuksen yhteyteen on haluttu antaa korkeakouluopiskelijoille sekä opettajille ja tutkijoille mahdollisuus jakaa ja hyödyntää tuottamaansa henkistäpääomaa hallitusti ja laillisesti. Creative Commonsilla on vahva valtiovallan suositus julkisen sektorin käyttöön. Matti Vanhasen tietoyhteiskuntaneuvoston raportti " Tulevaisuuden elinvoimainen Suomi' julkaistiin helmikuussa 2006. Lisää raporttiin liittyvää taustamateriaalia löytyy tältä sivulta.
Korkeakoulun ja opiskelijan tulee ottaa huomioon ns hankkeistettujen opinnäytteiden sopimuksissa opinnäytteen laittaminen julkisesti verkkoon. Siitä tulee sopia etukäteen. Mikäli yritys jälkikäteen huomaa opinnäytteen verkossa ja pyytää poistamaan sen liikesalaisuuteen vedoten, on ilmoituksen poistosta tultava Theseuksen hallinnoijalle korkeakoulun kautta, ei yrityksen. Poistoon on oltava myös opiskelijan suostumus. Sillä julkaistamisen jälkeen tulee opiskelijan toimittaa opinnäyte korkeakoulunsa edelleyttämällä tavalla uudestaan.
Creative Commons lisensoinnista löytyy lisää tietoa Theseusken www-sivustolta sekä täältä.

Lisätietoja hankkeesta:
external image empty.png Theseuksen 2009 TOSU korjattu.pdf Verkkokirjasto Theseuksen toimintasuunnitelma vuodelle 2009
external image empty.png TOKE a2008.pdf OA-hankkeen toimintakertomus vuodelta 2008


Linkkejä Open Access toimintaan:
Sciecom info-lehti
Esitykset
Keskustelu
Kokousmuistiot
Pilotti
Verkko-opinnäytteiden ohjeita
Open Access News
JISC
SHERPA
DIVER
OpenDOAR
Sesame
OWLIM
Julkaisuarkistojen infrastruktuuri -hanke